Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
picture
Thông tin sản phẩm
Nhãn hiệu
Cây Thị
Nguồn gốc
Việt Nam
Sản xuất tại
Việt Nam
Đơn vị tính
Túi
Mã sản phẩm nhà cung cấp
8936073170031
Gà ác tiềm Cây Thị ngũ vị
SKU:893-C1075110-0000020
NHÀ CUNG CẤP TIÊU BIỂU